Grönt Murverk  - Så här återbrukas fasadtegel  - Cirkulärt byggande med tegel  - Teglets kvalité  - Murbrukets kvalité -  TegelproverTågtransport - Pant på tegel

 

"Alla tegelfasader som byggs skall klara av att rivas ned och återbrukas som nya godkända produkter. Vi skall använda återbrukat tegel i största möjliga mån, och där nytillverkat tegel används ska hänsyn tas för att säkra framtida återbruk. Välj rätt murbruk som är anpassat till rätt kvalité av tegelsten"

 

Grönt Murverk är vår vision om ett mer hållbart sätt att arbeta med fasadtegel. Det är nyckeln till att kunna bygga cirkulärt med tegel.
 

Är ni intresserade av att veta mer om Grönt Murverk? Kontakta en av våra projektsäljare här.

 

Senaste 50 åren har vi i stor utsträckning murat tegelfasader som vi med dagens teknik kommer ha svårt att återbruka som fasadtegel. Vi behöver tänka om!
Ett: Börja alla projekt med målet att tegelfasaden skall kunna gå att återbruka.
Två: Säkerställ att rätt material och rätt teknik anänds så att återbruk kan ske och minimera mängden material.
Tre: Prioritera att återbrukat tegel används före nytillverkat tegel.

 

Håll reda på de två faktorerna som avgör om tegelfasaden kommer gå att återbruka. Hållfastheten på tegelstenen och valet av murbruk. Ju svagare sten desto svagare bruk kommer behövas. En sten med hög tryckhållfasthet kommer även klara rivningen med mindre spill.