Grönt Murverk - Bygg in återburk -  Murbruk & Fogkulör -  TegelproverÅterbruk av befintliga fasader - Tågtransport

 

"Alla tegelfasader som byggs skall klara av att rivas ned och återbrukas som nya godkända produkter. Vi skall använda återbrukat tegel i största möjliga mån,
och där nytillverkat tegel används ska hänsyn tas för att säkra framtida återbruk. Välj rätt murbruk som är anpassat till rätt kvalité av tegelsten"

 

Är ni intresserade av att veta mer om Grönt Murverk? Kontakta en av våra projektsäljare här.