Murbruk & Fogkulör

 

Kulörprover för murbruk
Fogen utgör hela 20% av hela fasadytan i en tegelvägg. Välj fogkulör och tegelsten med omsorg.
Som bilden visar kan olika fogkulörer förändra helhetsintrycket och förhöja eller tona ner variationer i stenen.

 

 

 

 

Färgen på bilden ovan är endast väglegande och kan variera från skärm till skärm och från prov till prov. Kulörproverna är avsedda för att kunna ge dig "ett intryck" av hur färgsättningen kan upplevas på den slutgiltiga fasaden. Mindre avvikelser kan förekomma mellan kulörprovet och den färdigställda fasaden. Vi rekommenderar därför att ett större färgprov appliceras på det specifika objektet innan beslut tas om den önskade kulören. 

 

Avvikelser i kulör kan bl a bero på följande faktorer:

Struktur, ljusförhållande, omgivning, appliceringsmetod, underlagets sugförmåga, vattentillsättning, temperatur, väderlek, färgernas kemiska sammansättning samt de variationerna som kan förekomma i färgen med dessa naturliga ingående råmaterial.
Fler kulörer kan givetvis tas fram efter dina önskemål, kontakta en säljare för mer rådgivning.

 

Fogens applicering

Fogens applicering är också viktigt för hur kulören upplevs. En slät, tryckt, konkav eller konvex fog upplevs helt olika beroende på hur ljuset faller.
Prova att experimentera med olika fogkulörer och appliceringar för att hitta rätt uttryck. Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt projekt.

 

Valet av murbrukskvalitet


Det andra som fogen påverkar är valet av murbruk. För att ett framtida återbruk ska vara möjligt behöver vidhäftningen mellan tegelsten och murbruk harmoniseras.
Enkelt uttryck - Ju svagare sten, desto svagare murbruk. Se diagrammet nedan.


Brukstyper

 

Kalkbruk

Användandet av hydrauliskt kalkbruk, M0,5, även kallat D-bruk, säkerställer framtida återanvändning av tegel. Dess låga vidhäftning gör att det enklare släpper från stenen och möjliggör att även en sten i hållfasthetsklasser mellan 15-25 MPa kan rensas för återbruk, utan allt för stor andel spill. För sten i hållfasthetsklass lägre än 15 Mpa är kalkbruk ett bra val men däremot har den svaga stenen svårt att klara påfrestningen under rivningsskedet och andelen spill kan bli stor, trots att det för ändamålet mest lämpade bruket använts.

 

Bindemedlet i kalkbruk kan antingen vara våtsläckt eller torrsläckt och där det sistnämna, även kallat E-bruk, endast används vid byggnadsvård och härdningsprocessen sker genom karbonatisering.

Kalkbruk lämpar sig i första hand för murning av byggnader upp till 3-4 våningar. För högre byggnader erbjuder Brukspecialisten även kalkbruk med högre tryckstyrka men då bör särskild utredning ske. Kalkbruk är mer temperaturkänsligt än cementbaserat bruk och frostskyddsmedel får normalt inte tillsättas. Det innebär att temperaturen på murverket skall hållas över 5°C. Täckning av murverket sker enl. generella riktlinjer och normer.KC-bruk

Kalkbruk KC Murbruk (kalkcement) är standardbruk i Sverige sedan 50-talet och finns tillgängligt i styrkeklasserna M1, M2,5 och M10. Generella blandningsproportioner och styrkor för de olika bruksklasserna framgår av Boverkets EKS. Kraven på brukstyperna framgår av SS-EN 998-2. 

M1, även kallat C-Bruk, är tillsammans med M0,5 det vanligaste förekommande murbruket i Danmark och lämpar sig för sten i hållfasthetsklasserna upp till ca 50 MPa. M1 har normalt kring 50/50 fördelning mellan kalk/cement som bindemedel och klarar, genom sin högre tryckstyrka, att muras i högre byggander än M0,5. Vidhäftningen mellan sten och bruk är ofta hög vilket i sin tur ställer högre krav på rensningsprocessen. M1 är inte lika temperaturkänsligt som M0,5 och har en snabbare tillväxt i styrka. Murverket skall hålla över 5°C och skyddas enl. gällande normer. Frostskyddsmedel kan användas efter godkännande från brukstillverkare.

 

M2,5, även kallat B-bruk, är det vanligaste förekommande murbruket i dagens byggande. M2,5 är ett krav enl. Eurokod 6 när det rör sig om konstruktiv armering av murverk. Armeringens förankring är bättre än i M1 samt att tryckstyrkan är betydligt högre och närmar sig ofta mellanklassen M5. Denna typ av bruk kräver specialanpassad reningsprocess för att möjliggöra återbruk och ur den synvikeln bör hållfasthet på stenen överstiga 35 MPa. Murbrukets högre cementhalt gör att det enklare kan anpassas att fungera med lågt sugande sten. Frostskyddsmedel kan användas enl. anvisning från brukstillverkare men för bästa tillväxt i styrka skall murverket skyddas enl. gällande normer samt hållas över 5°C i medeltemperatur.

 

M10, även kallat A-bruk, är baserat på en hög andel cement som bindemedel tillsammans med ballast och eventuella tillsatser. Används endast i specialfall då extra hög styrka på murbruket erfordras. Ett så hårt murbruk gör murverket svårt att återbruka, även om stenarna håller hög tryckhållfasthet.

 

Källa:

SS-EN 1996-1-1

SS-EN 1996-2

SS-EN 998-2

Boverkets EKS

"Rätt murat och putsat", SPEF

MUR 90

"Bruk Murning Putsning" Dührkop, Saretok, Sneck, Svendsen, 1966

"Murkatalogen 2001" Norsk anvisning

"Brukspecialisten i Väst AB"

"Gamle mursten A/S"