Pant på tegel

 

Förra året startade vi upp Sveriges första storskaliga återbruksproduktion av fasadtegel, och under hösten 2020 kom de första rensade och kvalitetsgodkända tegelstenarna ut på vårt lager.

Även om avfallslagstiftningen är tydlig med att tegel bör återbrukas så finns inga ekonomiska incitament, skatter eller avgifter som styr marknaden åt rätt håll. Så länge det inte är ett lagbrott eller att det innebär en ökad kostnad ser vi tyvärr att volymen rivningstegel som återbrukas kommer vara för liten för att möta marknadens behov av återbrukade produkter när vi ska bygga nytt.

För att lösa detta, förhoppningsvis tillfälliga, bekymmer har vi valt att som enskild aktör införa pant på fasadtegel. För varje tegelsten som vi kan återbruka till en godkänd produkt ger vi tillbaka 1 krona till den som lämnat in teglet. Vi hoppas att denna förändring kan jämna ut det ekonomiska hinder som står i vägen för att förflytta ett värdefullt cirkulärt material från den linjära vardagen.

Det nya pantsystemet för fasadtegel införs från 1e juni 2021 och gäller rivningstegel som i förväg godkänts av oss för återbruk.
Ta kontakt med någon av våra projektsäljare så berättar vi mer!

* 1 SEK i pant per tegelsten blir efter rensningprocessen ungefär en summa om 120-210 kr per ton rivningstegel. Denna summa påverkas såklart av hur skonsamt rivning och transport sker till vår återbruksproduktion men även av hur mycket varje tegelsten väger. Ju skonsammare hantering desto högre återbruksgrad och ju mer godkända sten kommer ut och ger pant! Brukspecialisten ersätter kunden med 1 SEK exkl.moms i PANT per rensad, godkänd återbrukad hel fasadtegelsten i svenskt normalformat. Halva sten, s.k. koppsten ersätts med halva summan, 0,5 SEK exkl.moms. Andra format på sten kan ge annan ersättningsnivå. I PANT-ersättningen tillkommer 25% moms. Ersättningen utbetalas efter färdig återbruksproduktion.