Furutorpsparken, Helsingborg

Använda produkter i projektet:

Produktinformation:
Färg:
Gul
Tegelbruk:
Gamle Mursten
Format:
Danskt (228x108x54)
Sort:
Återbrukat