On track, Älvsjö

Använda produkter i projektet:

Produktinformation:
Färg:
Grå
Tegelbruk:
Ströjer Tegl
Format:
Danskt (228x108x54) Ingjutningstegel (228x54x54)
Sort:
Slaget