Wohnanlage Piusallee, Münster

Använda produkter i projektet:

Produktinformation:
Färg:
Röd
Tegelbruk:
ABC Klinker
Format:
228x108x52mm
Sort:
Strängpressat