VI ÄR SPECIALISTER PÅ TEGEL OCH MURVERK

 

Vår styrka är att leverera en komplett projekterad fasadlösning, anpassad efter varje projekt. Vi hjälper dig som arkitekt och beställare att välja tegel från våra utställningar, tar fram tegelprover och provmurar och hjälper till med fogfärger och förband. Våra konstruktörer tar fram en komplett murverksprojektering där rörelser, laster, infästningar, öppningar och avbärningar som visualiseras i framtagna anvisningar och specifikationsunderlag, är anpassade efter ditt projekt. Vi offererar sedan ett komplett murverk till entreprenör och hjälper till att starta upp och följa arbetsplatsen. 

Vägen till ett lyckat tegelprojekt!

1. Estetiska val och förprojektering

Vi är med från idéskiss till arbetsplats. I de tidiga skedena fungerar vi som både estetiskt och tekniskt bollplank. Vi kan hitta tegel från hela Europa, arbeta med fogfärger, förband och arbeta som bollplank i de tekniska frågorna så att fasaden blir som du tänkt.

step1_PNG

vi hjälper dig
i tidiga skeden

step_2_PNG

välj bland våra tegel,
fogfärger och förband

step_3_PNG

teknisk förstudie till
murverksprojektering

2. Murverksprojektering

Inför upphandling och anbudsförfrågan ser vi till att det finns en komplett murverksprojektering där hela fasaden är med, från tegelval, upphängning, avbärning, fogval, förband och vattenutledning. Vi arbetar med egna konstruktörer, försäkrade enligt ABK09 och vi arbetar i enlighet med senaste Eurocode.

step4_PG

vi säljer hela
fasadsystemet

step5_PNG

vi kan effektivisera
er fasad

step6_PNG

ert bollplank i både kreativa
och tekniska diskussioner

3. Arbetsplatsen

Vi följer sedan projektet till utsedd murentreprenör och koordinerar murverkprojekteringen och materialleverensen från våra specialistbutiker som är vana vid större murningsprojekt.

 

Tidig murverksprojektering sparar pengar och tid!

Tegel bara 20% av tegelfasadens kostnad!

5% Frakt
6% Murbruk & maskinhyror
7% Kramlor & bistål
16% Balkar & konsoler
21% Tegel
45% Arbete
5% Frakt
6% Murbruk & maskinhyror
7% Kramlor & bistål
16% Balkar & konsoler
21% Tegel
45% Arbete

 

 

Tegel är en del i ett fasadsystem där alla ingående material och arbetsmoment måste harmonisera. Vi ser till att materialsatsen effektivt går att utföra på arbetsplatsen, samtidigt som estetik, teknik och miljö möter ekonomin i ert tegelprojekt.