2021-06-01

Förra året startade vi upp Sveriges första storskaliga återbruksproduktion av fasadtegel, och under hösten 2020
kom de första rensade och kvalitetsgodkända tegelstenarna ut på vårt lager.

2020-11-06

Byggbranschen står idag för stor del av Sveriges totala utsläpp och fokus ligger nu på att hitta rätt i det cirkulära byggandet.
Det finns idag endast ett fåtal aktörer som erbjuder cirkulära byggmaterial med praktisk möjlighet till cirkulära materialflöden.
Vi står inför en omdaning i hur material produceras och där resursutvinningen hamnar i fokus.

2020-05-28

Återbruksproduktionen kommer vara lokaliserad i Västsverige och blir därmed Sveriges första storskaliga produktion för rensning av tegel.

2020-03-16

.. så kommer vi ha mindre fysisk närvaro i våra showrooms och på möten.

2020-01-13

Välkommen till en kväll i inredningens tecken.

Stockholm Design District är ett område på Södermalm i Stockholm med för närvarande 30 väletablerade varumärken inom design-, textil- och möbelindustrin.

2019-11-25

White Monday är ett nytt fenomen som infaller i november. Dagen är mer än bara en dag, kampanjen har växt till en internationell rörelse som bygger på cirkulär ekonomi.

2019-09-05

Vi ses väl på Nordic Architecture Fair/Nordic Property Expo mässan i Göteborg den 15 och 16 oktober?

2019-06-14

I samarbete med Gamle Mursten kan vi som den enda leverantör på marknaden rensa fasadtegel och återanvända dem i störra skala.

2019-05-21

12:e juni på R40 Center, Stockholm
Dags för årets andra Hållbarhetsseminarium som vi arrangerar tillsammans med våra kollegor på R40 Center. Föreläsarna är från Svensson och Nikari.

2019-05-10

Nu är våran nya tegelsåg på plats!

2019-04-02

8:e maj på R40 Center, Stockholm
Dags för årets första Hållbarhetsseminarium som vi arrangerar tillsammans med våra kollegor på R40 Center. Under året rullar vi 4st Hållbarhetsdagar.

2019-01-17

6th of February 2019
More than thirty well established brands will be showing their latest products in a cozy atmosphere, offering some light finger food, drinks and soft music. 

2019-01-14

Fristående kurs i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, KTH, Göteborgs universitet/Hantverkslaboratoriet samt Föreningen Tungt murat och putsat byggande.

2018-10-24

Som medlem i branschföreningen för murat och putsat byggande- SPEF inbjuder vi till Fasaddagarna.

En eftermiddag med flera intressanta föreläsare och mingel med branschens entreprenörer, leverantörer, arkitekter och byggherrar väntar!

2018-08-28

 

Vi finns med showroom på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm!

2018-02-02

Under 2018 etablerar Brukspecialisten en fabrik för att tillverka tegelbalk eller spännarmerade murstenskift som facktermen är. Tegel som fasadmaterial växer inom nyproduktion samt så pågår renoveringen av miljonprogrammets alla tegelfasader. Närheten till en flexibel och modern balkfabrik är en viktig del i att kunna hantera försäljningen av fasadtegel.

2018-01-21

Vår konstruktör berättar om utmaningarna i detta unika projekt.