Återvunnet fasadtegel
2019-06-14

I samarbete med Gamle Mursten kan vi som den enda leverantör på marknaden rensa fasadtegel och återanvända dem i störra skala.
Resultatet ger ett garanterat vackert patinerat utseende, sparar miljön samt möjliggör för långsiktigt cirkulärt byggande.

 

Genom en patenterad rensningsteknologi ser Gamle Mursten till att gammalt byggavfall kan återanvändas.
De gamla tegelstenarna rensas, kontrolleras och sorteras för att sedan maskinellt packas om för att kunna säljas i nyproduktion i större skala.
Tegelstenarna som återanvänds är CE-godkända och har samma garantier som nyproducerad tegelsten, även frostskyddsgaranti.


2000 återanvända tegelstenar, eller cirka 30 kvm fasadyta sparar miljön 1 ton CO2.

 

Läs mer på:

Återbrukat fasadtegel

Se processen bakom återbrukat tegel:

Bättre resursutnyttjande med återbrukat tegel - Gamle Mursten

Se inspiration nedan på några projekt som är producerade av återbrukat fasadtegel:

Mellanvångsskolan, Staffanstorp

Furutorpsparken, Helsingborg

 

Tillbaka till newsroom