Brukspecialisten startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel
2020-05-28

Redan nu går det att ta emot tegel från rivningar av fasader runt om i landet och produktionen planeras att vara i drift under hösten.

Danmark är idag ett föregångsland inom återbruk av tegel. Där finns idag en etablerad storskalig återbruksindustri. Efter cirka 15 års samlade erfarenheter från deras återbruk kan man idag se vissa lägsta nivåer som måste användas som måttstock för framtidens fasader. Detta har gjort att vi framöver kommer ta ställning till en ny standard för framtida fasader.
 

Vi ser startskottet för ett nytt decennium och även möjligheterna för oss att ta ställning. Vi behöver precis som alla andra människor på planeten fundera på vårt avtryck. Under en längre tid har vi funderat på hur vi kan nyttja potentialen i de material vi sätter samman som fasadsystem. En sak har utmärkt sig. De fasader vi står bakom måste vi kunna ta ansvar för. Det material som används skall i en framtid kunna gå att nedmontera och återbruka. Vi vill inte lägga ribban vid endast materialåtervinning, utan att det skall kunna rivas och sedan direkt via återbruk sättas upp som nya fasader,

- Jacob Steen, VD på Brukspecialisten.

 

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs mer om Grönt Murverk här.

Läs mer om Återbruk av befintliga fasader här.

 

Tillbaka till newsroom