Fokus på: Nya Akademiska sjukhuset i Uppsala.
2018-01-21
akademiska_uppsala_JPG

Tegelsten

J-huset vid Uppsala akademiska sjukhus har varit ett spännande och givande projekt på många vis, inte minst dess storlek på nästan 11 000 m2 murning. När det rör sig om en hög byggnad krävs det både en sten och ett murbruk som hanterar detta. Stenen som valts till projektet är Terra Mista, B810 . Detta är en gul slagen massiv sten i danskt normalformat, 228x108x54mm, som engoberats för ökat spel. Stenens hållfasthet är 26 MPa och därefter anpassas bruk för att möta rörelser och ge murverket erforderlig tryckhållfasthet samt vidhäftning mellan sten och bruk.

Utseende

Arkitekten har lagt stor vikt vid att ge muren ett genuint uttryck. Exempelvis har den givits djupa fönsternischer, väl avvägda dilatationsfogar samt att byggnaden även till viss del har invändig murning.
De djupa fönsternischerna har lett till att det prefabricerats murstensskift både över och under öppningarna. Fönsteröppningarna har även ett yttre glas, i liv med fasad, som kunnat fästs i de prefabricerade murstensskiften.

Utmaningar

På grund av stora öppningar i fasad, stora rörelser i byggnad samt en del koncentrerade laster har delar av fasaden fått hängas i bakomvarande stomme. Sådan upphängning sker här, liksom vanligen, med rostfria konsoler i vilka prefabricerade murstensskift med ingjuten ankarstång monteras. Att ytterväggarna har en stomme av betong har varit fördelaktigt för upphängningen av skalmuren. Lastkapaciteten hos konsolerna har kunnat ökas samtidigt som antalet har kunnat minskas. Detta är inte endast intressant ur ett kostnadsperspektiv utan även med tanke på arbetsmiljö och ingreppet konsolerna innebär på byggnadens klimatskal.

Carl Hansson,
Konstruktör på Brukspecialisten Tegel

 

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kund: Landstingscervice i Uppsala län
Ort: Uppsala
Projektets start/slut: 2011-2016
Färdigställt: 2017
Storlek/Yta: ca 60 000 kvm 
Arkitekt: White 
Entreprenör: Skanska
Huvudkonstruktör: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå AB 

 

 

Tillbaka till newsroom