Ny modern tegelbalksfabrik
2018-02-02
murverk_konsol_PNG

Under 2018 etablerar Brukspecialisten en fabrik för att tillverka tegelbalk eller spännarmerade murstenskift som facktermen är. Tegel som fasadmaterial växer inom nyproduktion samt så pågår renoveringen av miljonprogrammets alla tegelfasader. Närheten till en flexibel och modern balkfabrik är en viktig del i att kunna hantera försäljningen av fasadtegel.

Fabriken integreras under Brukspecialistens Teknikavdelning, där tre murverkskonstruktörer arbetar heltid med murverk. Här säkerställs de tekniska och konstruktiva förutsättningarna och kan sedan snabbt skicka ritningarna för tillverkning. Tegelbalkarna är en viktig del av komponenterna inom ett murverkssystem. För att klara en komplett systemförsäljning av ett murverk krävs kunskap och produkter inom infästning, upphängning och armering som en del, vattenutledning och rörelser i en annan, därtill behövs självklart fasadteglet och tegelbalkarna / murstenskiften.

- Brukspecialisten ser tegelfasaden som ett komplett system, där vi med en egen balkfabrik kan få snabbare service och säkra kvalitén i våra system på ett bättre sätt, säger Jacob Steen VD på Brukspecialisten.

För renoveringsmarknaden kommer även ett unikt sortiment av renoveringstegel i svenskt format ständigt finnas på lager vid balkfabriken. Här kommer ett 20-tal tegelsorter finnas, som står för merparten av de sorter som finns ute på de äldre fasaderna. Därtill har Brukspecialisten ett långvarigt samarbete med mindre tegelbruk runt om i Europa som kan ta fram specialtegel och formtegel.

- För murentreprenörerna runt om i Sverige kommer det numer finnas en komplett proffsbutik med allt inom murning samt med en egen balktillverkning som kommer korta leveranstiden och öppna upp möjligheterna till specialbalk avsevärt, säger Jacob Steen.

Fabriken kommer ligga i Göteborg i anslutning till butiken på Marieholmsgatan. Under våren etableras fabriken och under försommaren beräknas den första produktionen vara igång.

Tillbaka till newsroom