Sågning av tegel
2019-05-10

Nu är den äntligen på plats! Våran ny monster såg som gör att vi kan såga upp ca 12 000 stenar per dag och såga stenarna i olika snitt. Perfekt ansluten till balkfabriken där vi tillverkar tegelbalkar. Sågen är en viktig pusselbit för att kunna leverera snabbare balkar och sågade sten till olika projekt. Vi åtar oss all sorts sågning av tegelsten.

 

Allmän information om tegelsågning

 

Behovet av att dela tegelstenar återfinns framförallt inom tillverkningsindustrin av prefabricerade väggelement.

Genom att gjuta in tegelstenarna i väggelementen kringgås problem som vanligtvis löses med hjälp av diverse kostsamma upphängningsanordningar och tegelbalkar. Andra kostnader som undviks  då teglet gjuts in i elementen är infästningen emot stommen, glidskikt, armering samt minskad mängd murbruk. Genom att anpassa stenarnas format ges mer utrymme för isolering utan att väggarna behöver göras tjockare.

 

Exempel på andra tillfällen då det kan vara både praktiskt och lönsamt att anpassa tegelstenens format:

– Genom att såga ner tegelstenens fasadsidor till ca 15-25 mm kan de monteras med fästmassa likt kakel.

– Vid fasadmurning med förband som innehåller stor del koppsten kan det spara tid, pengar och spill om stenarna levereras delade.

– Vid renoveringar är det ibland svårt att få tag på stenar i rätt format och form. Då kan ett alternativ vara att justera stenen efter behov.

 

Vi åtar oss alla typer av sågning i tegel! 

Tillbaka till newsroom