Tyvärr blir det pant på tegel!
2021-06-01

Förra året startade vi upp Sveriges första storskaliga återbruksproduktion av fasadtegel, och under hösten 2020
kom de första rensade och kvalitetsgodkända tegelstenarna ut på vårt lager.


Först av allt vill vi tacka alla er miljövänner därute, som antingen valt att skicka rivningstegel eller köpt återbrukat fasadtegel, ni som valt att rita in återbrukat i era projekt eller som hejat på och hjälpt till att sprida ordet. Det finns ett stort engagemang och en vilja att nå hållbara förbättringar kring miljöfrågan i byggsektorn.

Även om det nu börjat komma in rivningstegel till vår produktion så ser vi att det fortfarande är stor del av resurserna som hade kunnat användas bättre. För att en större volym av återbrukat fasadtegel ska finnas tillgänglig för nyproduktion behöver insamlingen av rivningstegel ökas och ges rätt incitament. I dagens linjära modell rivs fullt fungerande fasadtegel och skickas i väg på billigast möjliga sätt. Det används allt för ofta som markutfyllnad eller läggs på deponi, längst ned i avfallshierarkin. Vår nya avfallslagstiftning som nyligen skärptes bygger på just avfallshierarkin och pekar tydligt ut att material skall följa denna trappa och hamna på ett så högt värdesteg som möjligt. Fasadtegel har ett unikt värde i detta sammanhang och kan med enkla medel gå från att vara ett rivningsavfall till att nå översta trappsteget som innebär återbruk, i stället för att åka neråt i trappan som markutfyllnad.

Men även om avfallslagstiftningen är tydlig med att tegel bör återbrukas så finns inga ekonomiska incitament, skatter eller avgifter som styr marknaden åt rätt håll.
Så länge det inte är ett lagbrott eller att det innebär en ökad kostnad ser vi tyvärr att volymen rivningstegel som återbrukas kommer vara för liten för att möta marknadens behov av återbrukade produkter när vi ska bygga nytt.

För att lösa detta, förhoppningsvis tillfälliga, bekymmer har vi valt att som enskild aktör införa pant på fasadtegel.
För varje tegelsten som vi kan återbruka till en godkänd produkt ger vi tillbaka 1 krona till den som lämnat in teglet. Vi hoppas att denna förändring kan jämna ut det
ekonomiska hinder som står i vägen för att förflytta ett värdefullt cirkulärt material från den linjära vardagen.

Det nya pantsystemet för fasadtegel införs från 1e juni 2021 och gäller rivningstegel som i förväg godkänts av oss för återbruk.
Ta kontakt med någon av våra projektsäljare så berättar vi gärna mer.

Vi hoppas att fler vill vara med på resan och att vi tillsammans kan göra att återbruket växer!
 

  • 1 SEK i pant per tegelsten blir efter rensningsprocessen ungefär en summa om 120-210 kr per ton rivningstegel. Denna summa påverkas såklart av hur skonsamt rivning och transport sker till vår återbruksproduktion men även av hur mycket varje tegelsten väger. Ju skonsammare hantering desto högre återbruksgrad och ju mer godkända sten kommer ut och ger pant! Välkommen till den cirkulära ekonomin! Brukspecialisten ersätter kunden med 1 SEK exkl.moms i PANT per rensad, godkänd återbrukad hel fasadtegelsten i svenskt normalformat. Halva sten, s.k. koppsten ersätts med halva summan, 0,5 SEK exkl.moms. Andra format på sten kan ge annan ersättningsnivå. I PANT-ersättningen tillkommer 25% moms. Ersättningen utbetalas efter färdig återbruksproduktion.
Tillbaka till newsroom