#WhiteMonday
2019-11-25

 

Huvudsyftet med White Monday är att använda de varor som redan har producerats.
Därför går dagen hand i hand med den väg klimatforskarna tydligt visar att vi måste gå.
Vi måste ändra vårt konsumtionsbeteende – och det snabbt.
 

Vi svenskar ligger på ungefär 10 ton koldioxidutsläpp per person och år.
Denna siffra måste ner till 1 ton innan 2050 för att klara målen i Parisavtalet.
 

"Alternativet heter cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett system utan växande sophögar och uppeldade resurser.
Det innebär att konsumenten hyr produkter vid behov, köper återbrukade varor och lagar det som är trasigt.
Tillskillnad från resursslöseriet som shoppingdagar driver på, så driver cirkulär ekonomi på
så att avfallet blir en resurs."
- Medveten konsumtion
 

Därför är vi på Brukspecialisten väldigt stolta över vårt samarbete med Gamle Mursten.
Företaget är ett clean-tech-företag som tar bort avfall från naturen.
De river ner gamla tegelbyggnader, rensar och kontrollerar stenarna för att sedan maskinellt packas om för att kunna säljas i nyproduktion.
Tegelstenarna som återanvänds är nu CE-godkända och har samma garantier som nyproducerad tegelsten.
 

Nyckeln till att kunna återanvända tegel är att mura alla kommande fasader med kalkbruk som möjliggör att vi kan riva och rensa tegelstenen från murbruket.
Vi vill att allt vårt material som säljs i framtiden skall kunna rivas och helst återanvändas eller återvinnas.
 

Så, hur klarar vi målen i Parisavtalet 2050?
Genom rätt kunskap, rätt information och långsiktigt cirkulärt byggande.

 

Tillbaka till newsroom