Återbrukat fasadtegel

Med modern teknologi finns det idag möjligheter att återanvända fasadtegel som rivits från gamla byggnader i stor skala. Det återanvända teglet blir på nytt ett fasadtegel som är CE-godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel.

 

Vi rensar nu även tegel i en egen svensk produktion samt tillsammans med vår partner Gamle Mursten i Danmark!

 

Tillsammans med Gamle Mursten är vi idag de enda tillverkarna på marknaden som på ett kontrollerat, godkänt och storskaligt sätt kan rensa fasadtegel och återanvända dem, som ger ett garanterat vackert patinerat utseende, sparar miljön samt möjliggör för långsiktigt cirkulärt byggande.

Vi tar bort tegelavfall från att hamna som deponi genom en patenterad rensningsteknologi och ser till att gammalt byggavfall kan återanvändas. De gamla tegelstenarna rensas, kontrolleras och sorteras för att sedan maskinellt packas om för att kunna säljas i nyproduktion i större skala. Tegelstenarna som återanvänds har nu kvalitets-godkännande och har samma garantier som nyproducerad tegelsten, även frostskyddsgaranti. Därtill får man ett fasadtegel med mycket patina och själ.

Tegelstenarna som återanvänds tas från byggnader som först kontrolleras och där ev. bakmurstegel separeras från fasadtegel. Tegel från denna tidsperiod är ofta bränt i äldre ringugnar med högt hantverkskunnande och har en hög kvalité med stort naturligt färgspel. Oftast är detta byggnader från slutet 1800-tal till mitten 1960-tal och är murade med kalkbruk eller svagt cement-kalkbruk. Vi klarar även att rensa mer modernt tegel murat med starkare cementbruk.

En viktig del för att säkra återbruk av tegel och cirkulärt byggande är att anpassa rätt kvalité av tegel med rätt styrka på murbruket. Vi murar tyvärr idag på ett sätt som gör att en stor del av dagens tegelfasader inte kommer gå att återbruka eller att det blir stor andel spill. Läs mer om detta under Grönt Murverk.

Vårt mål är att alla tegelfasader som byggs idag skall vara förberett att klara framtida rivning och blir återbrukat tegel igen!

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

 

Vill du veta mer om hur återbruk av tegel går till och hur vi tänker kring cirkulärt byggande med tegel? Klicka här.

 

• Ladda ned: Broschyrmaterial →

• Ladda ned: EDP-dokumentation →

• Ladda ned: CPR-dokumentation →

 

Produktblad och frostskyddsgarantier finns på produktsidorna nedan.   

Se filmerna nedan om processen bakom återbrukat tegel.