Återbrukat fasadtegel

Med modern teknologi finns det idag möjligheter att återanvända fasadtegel som rivits från gamla byggnader i stor skala. Det återanvända teglet blir på nytt ett fasadtegel som är CE-godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel.

 

Vi rensar nu även tegel i en egen svensk produktion samt tillsammans med vår partner Gamle Mursten i Danmark!

 

Tillsammans med Gamle Mursten är vi idag de enda tillverkarna på marknaden som på ett kontrollerat, godkänt och storskaligt sätt kan rensa fasadtegel och återanvända dem. Resultatet blir ett garanterat vackert patinerat utseende som sparar miljön samt möjliggör för långsiktigt cirkulärt byggande.

Genom en unik rensningsteknologi tar vi bort tegelavfall från att hamna som deponi och ser till att gammalt byggavfall kan återanvändas. De gamla tegelstenarna rensas, sorteras och paketeras för att säljas till nyproduktion i större skala. Vi kvalitetssäkrar tegelstenarna som återanvänds så att de får samma garantier som nyproducerade tegelstenar, även frostskyddsgaranti.

Tegelstenarna som återanvänds tas från byggnader och kontrolleras innan de godkänns att tas emot. Generellt är äldre tegelstenar av hög kvalité förknippat med stort naturligt färgspel. Oftast är detta byggnader från slutet av 1800-tal till mitten av 1960-tal och är murade med kalkbruk eller svagt cement-kalkbruk. Vi klarar även att rensa tegel murat med starkare cementbruk.

En viktig del för att säkra återbruk av tegel och cirkulärt byggande är att anpassa rätt kvalité av tegel med rätt styrka på murbruket. Vi skapar tyvärr idag murverk på ett sätt som gör att en stor del av dagens tegelfasader inte kommer gå att återbruka utan att det blir stor andel spill. Läs mer om detta under Grönt Murverk.

Vårt mål är att alla tegelfasader som byggs idag skall vara förberett att klara framtida rivning och blir återbrukat tegel igen!

Återbrukat tegel sparar ca 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.
 

Vill du veta mer om hur återbruk av tegel går till och hur vi änker kring cirkulärt byggande med tegel? Klicka här.

Är du intresserad av växthustegel? Klicka här.

 

Produktblad och DoP finns på produktsidorna nedan. 

Sortera:
Nollställ sortering