Återbrukat fasadtegel

Med modern teknologi finns det idag möjligheter att återanvända fasadtegel som rivits från gamla byggnader i stor skala. Det återanvända teglet som på nytt blir till ett fasadtegel som är godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel.

I samarbete med Gamle Mursten kan vi som enda leverantör på marknaden rensa fasadtegel och återanvända dem, som ger ett garanterat vackert patinerat utseende, sparar miljön samt möjliggör för långsiktigt cirkulärt byggande.

Gamle Mursten är ett clean-tech-företag som tar bort avfall från naturen. Genom en patenterad rensningsteknologi ser Gamle Mursten till att gammalt byggavfall kan återanvändas. De gamla tegelstenarna rensas, kontrolleras och sorteras för att sedan maskinellt packas om för att kunna säljas i nyproduktion i större skala. Tegelstenarna som återanvänds är nu CE-godkända och har samma garantier som nyproducerad tegelsten, även frostskyddsgaranti. Därtill får man ett fasadtegel med mycket patina och själ.

Tegelstenarna som återanvänds tas från byggnader som först kontrolleras och där bakmurstegel separeras från fasadtegel. Tegel från denna tidsperiod är ofta bränt i äldre ring-ugnar med högt hantverksknunnande och har en hög kvalité med stort naturligt färgspel. Oftast är detta byggnader från slutet 1800-tal till mitten 1960-tal och är murade med kalkbruk eller svagt cement-kalkbruk. Detta är en av delarna som möjliggör att man lyckas rensa murbruket från teglet. Vill man säkerställa att framtida tegelfasader går att återanvända rekommenderar vi murning med kalkbruk eller svagare cementbaserat murbruk.

2000 återanvända tegelstenar, eller cirka 30 kvm fasadyta sparar miljön 1 ton CO2