Ingjutningstegel

Ingjutningstegel är fasadtegel som anpassats i tjocklek för att gjutas in i prefabricerade betongelement. Vi har både materialet och kunskapen för att få ingjutet tegel att se riktigt bra ut.

Välja tegel för ingjutning

 

Ofta eftersträvas ett så tunt ingjutningstegel som möjligt för att få en slankare yttervägg och på så vis ge mer plats till isolering eller boyta. Dock finns det begränsningar för hur tunt man kan kapa en sten. Sten med tryckhållfasthet under 35 Mpa bör inte kapas under 35 mm som grundregel. När en normal fasadsten kapas innebär det en viss risk
att det går sönder. Detta kombinerat med att teglet förutom kapningen även skall ompaketeras, transporteras och placeras i gjutform gör att tunt kapat tegel har en högre andel spill. Detta beror till stor del på dess hållfasthet och hur tunt det sågas men bör finnas med i kosnadsberäkningen.


Vi rekommenderar istället ett färdig ingjutningstegel s.k. Tegel-slips/brickslips. Dessa tillverkas som 14 mm tjocka färdigt ingjutningstegel. Tack vare den höga tryckhållfastheten över 50 MPa kan man få dem färdigtillverkade med ett betydligt lägre djupmått. Till allt vårt ingjutningstegel finns tillbehörssten att tillgå så som hörnsten (L-sten), koppsten mm. Vissa av våra sorter kan man även få matchande vanlig fasadsten om man vill kombinera vanlig murning och ingjutningstegel.

På grund av att det inte finns luftspalt bakom stenen och att den samtidigt får fukttillskott från den nygjutna betongen bakom så utsätts stenen för en hög fuktbelastning och större risk för utfällning. Det är därför lämpligt att välja sten med lägre vattenupptagning. Det kan även vara en god ide att undvika stenar med mycket mangan samt
dubbelbrända stenar då dubbelbränningen innebär att salter transporteras fram till ytan av stenen. I kombination med ökad fuktbelastning samt avsaknad av luftspalt kan detta öka risk för skador. Sten med mycket mangan kan få så kallat ”manganskador” och som ter sig som bruna fläckar. Stenar med hög andel gips är lämpligt att undvika
pga. vattenupptagning och expansion.

 

 Sortera:
Nollställ sortering