Ingjutningstegel

Ingjutningstegel är fasadtegel som anpassats i tjocklek för att gjutas in i prefabricerade betongelement. Vi har både materialet och kunskapen för att få ingjutet tegel att se riktigt bra ut.

Välja tegel för ingjutning


Genom att välja förtillverkat ingjutningstegel sparas kostnader både för material och miljö. Djupmåttet är minskat för att vinna väggutrymme samtidigt som stenen klarar av den tuffa hanteringen ingjutning innebär. Förtillverkat ingjutningstegel är en strängpressat sten men liknar det slagna teglets karaktär, vilket är estetiskt tilltalande och unikt!

Färdigtillverkat 14 mm ingjutningstegel sparar bo-yta och miljö!
Normalt används sågat slaget fasadtegel vid ingjutning som håller ca 54 mm i djupmått. Med ett 14 mm färdigtillverkat ingjutningstegel blir väggen 40 mm tunnare. För ett flerbostadshus ger detta 1 extra kvm BOA per 25 lpm vägg per våningsplan. Färdigtillverkat 14mm ingjutningstegel har 75-85% lägre klimatpåverkan jämfört med sågat, slaget fasadtegel och en miljöbelastning med 6,5 kg CO2 / kvm.

Formstabilt:    
Förtillverkat ingjutningstegel är stränpressat i ett stycke och ger mindre variationer i storlek jämfört med slaget tegel. Att det färdigtillverkas i sitt tunna format gör också att man slipper spänningar och sprickbildningar som uppstår vid sågning av fasadtegel.

Låg vattenupptagningsförmåga:    
Mycket låg vattenupptagning på mindre än 3% gör att man inte behöver förvattna innan gjutning, då teglet inte suger vatten från betongen. Detta gör även att den färdiga
fasaden mindre känslig för inkommande vatten.

Tjocklek på endast 14 mm som standard:    
Ingjutningstegel ger tunnare betongväggar som har flera fördelar bl.a. mer bo-area (BOA) samt att vatten inte tränger in lika långt bakom dilatationsfogar och genomföringar som med ett tjockare material med högre vattenupptagning. Dessa tillverkas som 14 mm tjocka färdigt ingjutningstegel. Tack vare den höga tryckhållfastheten över 50 MPa kan man få dem färdigtillverkade med ett betydligt lägre djupmått.

Utrymme och leverans:
Färdigtillverkat ingjutningstegel är tunnare och ger lägre fraktkostnader och klimatpåverkan. Vi kan packa upp mot 50 m2 tegel per pall. Allt tegel transporteras även via tåg och sänker klimatpåverkan ytterligare.

Vikt:    
Väger mindre per sten som ger en bättre arbetsmiljö och snabbare läggning.

Hållfasthet:    
Det förtillverkade ingjutningsteglet har högre tryckhållfasthet än själva betongen och ger därför en mycket hög förankring.

Starkt och hållbart:    
Underhållsfritt som klarar hård rengöring vid behov. Den låga vattenupptagningen ger även mindre utfällningar, och den höga tryckhållfastheten lämpar sig väl för den tuffa miljön i själva ingjutningen.

Iso-Plus Prefab:
Iso-Plus Prefab är en variant avsedd för fabrikstillverkade betongelement som förses med en putsad fasadlösning. Infästningspunkter till Iso-Plus fasadputssystem gjuts in i betongelementen i samband med tillverkning, vilket underlättar montering av isolering och gör arbetet på byggplats både snabbare och enklare.


Till allt vårt ingjutningstegel finns tillbehörssten att tillgå så som hörnsten (L-sten), koppsten mm. Vissa av våra sorter kan man även få matchande vanlig fasadsten om man vill kombinera vanlig murning och ingjutningstegel. Vi har över 125 olika sorter som ger stora valmöjligheter!

 

 Sortera:
Nollställ sortering