Ingjutningstegel

Ingjutningstegel är fasadtegel som anpassats i djup för att gjutas in i prefabricerade betongelement. Vi har både materialet och kunskapen för att få ingjutet tegel att se riktigt bra ut.

 

Välja tegel för ingjutning

Större delen av det tegel som gjuts in i prefabricerade betongelement kapas / sågas så att tegelstenen får ett tunnare djupmått. Det eftersträvas ett så tunt ingjutningstegel som möjligt för att få en slankare yttervägg, som ger mer plats till isolering eller boyta. Dock finns det begränsningar för hur tunt man kan kapa en sten. Sten med tryckhållfasthet under 35 Mpa bör inte kapas under 35 mm som grundregel. När en normal fasadsten kapas finns alltid risk för ökad sprickbildning. Detta kombinerat med att teglet förutom kapningen även skall ompaketeras, transporteras och placeras i gjutform gör att tunt kapat tegel lättare går sönder.

 

Vi rekommenderar att fasadtegel med tryckhållfasthet under 35 Mpa tillverkas som färdig ingjutningstegel. Dessa håller då ett färdigt mått på (L x H x D): 228x54x54 mm.

 

För tegelsorter över 35 Mpa finns även så kallade Riemchen eller Brick Slips. Tack vare den höga tryckhållfastheten kan man få dem färdigtillverkade med ett betydligt lägre djupmått. Dessa sortiment finns att tillgå som 15 mm djupa. Läs nedan om vårt tillverkade ingjutningssortiment från Hagemeister.

 

För allt förtillverkat och sågat ingjutningstegel finns tillbehörssten att tillgå så som hörnsten (L-sten), koppsten mm.

 

Måste tegel kapas bör det hålla en tryckhållfasthet över 35 Mpa. Detta gör hela vårt sortiment från de tyska tillverkarna: ABC Klinkergruppe, Iking, Janinhoff, Hagemeister.

 

Förtillverkat ingjutningstegel

Hagemeister tillverkar färdigt ingjutningstegel i ett tunnare djupmått än en vanlig fasadsten. Djupet på dessa är då istället:

- Hagemeister: 15 mm

Se hela sortimentet från Hagemeister  här.

 

Fördelar med ett förtillverkat ingjutningstegel vs sågning av fasadtegel:

 

1 – 3: Fasadsten som sågas till ingjutning:

Tegelstenen sågas. Resultatet blir att bara framsidan av stenen blir användbart, baksidan blir spill och behöver kasseras om den nu inte anses ha ett utseende som kan användas i fasaden. Priset för den färdigsågade stenen för ingjutning inkluderar således både transport av hela stenar till sågningen, själva sågningen, ompaketering, hantering av spill till återvinning. Lågt räknat ca 135 % av den ursprungliga stenen. Därtill ökade transporter och materialförluster.

4: Förtillverkat ingjutningstegel:

Genom att välja vårt sortiment av förtillverkat ingjutningstegel sparas kostnader både för material och miljö. Djupmåttet är minskat för att vinna väggutrymme samtidigt som stenen klarar av den tuffa hanteringen ingjutning innebär. Vi vinner även stora miljövärden genom att minimera onödiga transporter och hanteringen av restavfall som uppstår vid sågning av vanligt fasadtegel. Priset per sten blir även lägre.