IS14-Lux Hybrida
Produktinformation:
Färg:
Röd,Brun
Sort:
Slaget,Kolpåbränt
Kvalité:
35-55 MPa Medelstyrka
Format:
Danskt (228x108x54),Dünn (240x115x52)
Format på bilden:
Dünn (240x115x52)

Rött tegel från Tyskland.

Produkten finns tillgänglig i Dünn format DF (240x115x52) och Danskt format DNF (228x108x54).