IS94-Lux Sempra
Produktinformation:
Färg:
Grå,Vit
Sort:
Slaget
Kvalité:
20-40 MPa Svagt sugande
Format:
Danskt (228x108x54),Dünn (240x115x52)
Format på bilden:
Tyskt (240x115x71)

Grått tegel från Tyskland.

Produkten finns tillgänglig i Dünn format DF (240x115x52) och Danskt format DNF (228x108x54).

OBS! Format på bilden Tyskt Normalformat NF (240x115x71).