GM15-Terra Dies
Produktinformation:
Färg:
Röd,Blå
Sort:
Strängpressat
Kvalité:
35-55 MPa Medelstyrka

Tegel från Danmark.

Produkten är tillgängligt i följande format:

  • 228x112x52mm