MSZ-GR-301D- Ignis Ribes
Produktinformation:
Färg:
Svart,Brun
Sort:
Slaget,Kolpåbränt
Kvalité:
55-100 MPa Premiumstyrka
Format:
Danskt (228x108x54),Dünn (240x115x52),Waal (210x100x50),Långformat,Övriga
Format på bilden:
Bild1: Tyskt Normalformat (240x115x71) </br> Bild2: Dünn format (240x115x52)

Brunt tegel från Tyskland. Kolpåbränt i ringugnen.

Kolpåbränning i ringugn är det traditionella sättet att bränna tegelsten ända sen 1800-talet. Här får stenen ett kraftfullt uttryck både i form av sintringar och glaseringar som sker av värmen av kolpåbränningen och syrereduktionen av salter.

Produkten finns tillgänglig i 8 olika format:

  • Danskt format DNF (228x108x54)
  • Tyskt Normalformat NF (240x115x71)
  • Dünn format DF (240x115x52)
  • Waal format WF (210x100x50)
  • Engelskt format (215x102x65)
  • Altes Reichsformat RF (250x120x65)
  • Tyskt Sonderformat SF / Långformat (290x115x52)
  • Tyskt Sonderformat SF / Långformat (290x115x40)

Alla format finns också i 90mm djuphet.