Kramlor

Anpassar antalet och val av kramlor så att projektet klarar vindlaster och samspel mellan skalmur och stomme.

En skalmur utsätts för påfrestningar från framförallt vindlast. Även skalmurens egentyngd och risken för utknäckningar påverkar skalmurens stabilitet. Därför måste en skalmur förankras till den bakomliggande stommen. Förankringen sker med hjälp av kramlor som fästes i stommen och muras in i skalmuren. Dessa skall vara utförda i rostfritt, klass A4.


Fasta kramlor kan användas till skalmurar som är upp till 6 meter höga, d.v.s. för småhus och byggnader i max två våningar. För högre skalmurar och högre byggnader bör rörliga kramlingssystem med väggfäste och skalmurskramla som kan röra sig i förhållande till varandra användas.

Dimensioneringstabell
Isolertjockleck (mm) Luftspalt (mm)   Åtgång [kramlor/m2]    
    Terrängtyp I Terrängtyp II Terrängtyp III Terrängtyp IV
100 40 3 2,6 2,1 2
150 40 3 2,6 2,1 2
200 40 3 2,6 2,1 2
250 40 3 2,6 2,1 2
300 40 3 2,6 2,1 2

I Öppen terräng med få eller inga hinder, t ex kuster och stränder vid öppet vatten, utpräglat slättlandskap, kalfjäll.
II Öppen terräng med små hinder, tex kuperade slättlandskap med spridda träd och enstaka grupper av byggnader. 
III Terräng med spridda stora hinder, t ex förortsbebyggelse, mindre tätorter.
IV Tätortsbebyggelse där minst 15% av ytan är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är >15m.

Ingångsvärde för dimensioneringstabell:
Referensvindhastighet: 26 m/s
Hushöjd: 20 m
Fasadlängd: 30 m
Fasadbredd: 15 m
Fältzon: Långisda
Skifthöjd: 67 mm

SNABBGUIDE FÖR BESTÄMNING AV LÄNGD PÅ KRAMLOR

Vägghöjd <6 m Fast inspänd kramla

Träregelstomme

Murkamspik nr 15

Skruvbindare nr 17 (gäller även för lättbetongstomme)

Betongstomme

Slagbindare nr 16

Vägghöjd <6 m ledad kramla

Träregelstomme

Pendelkramla med skruvgänga nr 12

Pendelkramla med kamgänga nr 14

Betongstomme

Pendelkramla med M5 expander nr 13

Distanspendel DPE nr 20

Lättbetongstomme

Pendelkramla med skruvgänga nr 12

Stålregelstomme

Vinkelkramla nr 19

Distansvinkel DV nr 30

Observera att vinkel kramla (nr 19) och distansvinkel DV (nr 30) inte kan kombineras med L-kramla med öppen ögla (nr 1).

Montagedorn och distanshylsa för aktuell isoleringstjocklek, för pendelkramla med skruv respektive kamgänga, kan beställas av Joma.

Bricka för fixering av isolering monteras på pendel.

För monteringsanvisningar se vår handbok för skalmurar.

Inmurningskramlor i skalmuren. Ledad kramla

L-kramla med öppen ögla nr 1

U-kramla med vinkelben nr 3