Murbruk

Vi arbetar både med standardfärger och bryter fram specialkulörer. Vi kan allt om vidhäftning och murbruks-klasser.

Kulörprover för murbruk

Färgen på bilden är endast väglegande och kan variera från skärm till skärm och från prov till prov. Kulörproverna är avsedda för att kunna ge dig "ett intryck" av hur färgsättningen kan upplevas på den slutgiltiga fasaden. Mindre avvikelser kan förekomma mellan kulörprovet och den färdigställda fasaden. Vi rekommenderar därför att ett större färgprov appliceras på det specifika objektet innan beslut tas om den önskade kulören. 

 

Avvikelser i kulör kan bl a bero på följande faktorer:

Struktur, ljusförhållande, omgivning, appliceringsmetod, underlagets sugförmåga, vattentillsättning, temperatur, väderlek, färgernas kemiska sammansättning samt de variationerna som kan förekomma i färgen med dessa naturliga ingående råmaterial. 

 

Fler kulörer kan givetvis tas fram efter dina önskemål, kontakta en säljare för mer rådgivning.

 

Bruk är ett samlingsnamn för en blandning av bindemedel, ballastmaterial, eventuella tillsatser och vatten. Bruk delas in i murbruk och putsbruk. Speciella bruk definieras allmänt av den mest karakteristiska egenskapen, till exempel lättbruk, syrafast bruk eller eldfast bruk.

Brukstyper:

- Cementbruk M 10-bruk A är ett bruk baserat på cement som bindemedel tillsammans med ballast och eventuella tillsatser. Används där du vill ha tryckhållfastheten 5-15 MPa.

- Murcementbruk M 10/ M 2.5/M 1-bruk (A/B/C) är baserat på mur-cement som bindemedel tillsammans med ballast och eventuella tillsatser. Används där du vill ha tryckhållfastheten 5-15 MPa.

- Kalkcementbruk M 10/ M 2.5/M 1/M 0.5-bruk (A/B/C/D) är baserat på definierade mängder kalk och cement som bindemedel tillsammans med ballast och eventuella tillsatser. Beroende på mängden cement får du tryckhållfastheten 2-15 MPa.

- Kalkbruk (E) ärbaserat på torrsläckt kalk som bindemedel tillsammans med ballast och eventuella tillsatser. Används i kulturbyggnader där du vill ha en tryckhållfasthet på cirka 1 MPa. Behöver karbonatisering för att få avsedd hållfasthet.

- Hydrauliskt kalkbruk (Kh-bruk) är baserat på hydraulisk kalk som bindemedel tillsammans med ballast och eventuella tillsatser. Används där du vill ha tryckhållfasthet 1-3 MPa.

 

Murbruk 

Murbruk är berett av bindemedel, tillsatser, sand och vatten. Det används för murning av mursten eller murblock med normal fogtjocklek (10-15 mm). Torrbruk är en fabrikstillverkad produkt som vid bruksberedning bara kräver tillsats av vatten. färgat murbruk är vanligt mubruk som färgsatts med kalk-, cement och ljusbeständiga färgpigment. Massivstenstillsats skall användas för optimal vidhäftning vid användning av massivtegel.

Brukstyper delas in i murbruksklasserna Md, M 20, M10, M 2.5, M 1 och M 0.5. Kraven på brukstyperna framgår av SS-EN 998-2:2010. De tidigare benämningarna A, B, C, D och E utgår. Blandningsproportioner för de olika bruksklasserna framgår av Boverkets EKS.

 

Källa: ”Rätt murat och putsat”, SPEF

 

Kalkbruk

Användandet av hydrauliskt kalkbruk säkerställer framtida återanvändning av tegel. Om tegel skall kunna rensas och återvinnas i framtiden, så skall tegel muras med hydrauliskt kalkbruk. Cementbaserade murbruk är starkare än tegelstenen själv, och gör att tegelstenen inte kan rensas.

 

KC-bruk

KC Murbruk B är ett standardbruk som finns tillgängligt i en mängd kulörer. Fogen utgör en femtedel av murverkets yta och har stor betydelse för hur man upplever fasaden. Specialkulörer tas fram vid behov. Färgkartan nedan ger endast en indikation om färgval, för mer exakt färgåtergivning finns verkliga fogprover i våra butiker.