Murförband och raster

Vi hjälper dig att välja bland de olika murförband och rastermöjligheter som finns och hur det förändrar fasaden.

För att uppnå hållfasthet i murverket murar man i förband. Då murverket användes som en bärande stomme var det nödvändigt att mura med förband. Det betyder att stödfogen täcks av en överliggande sten. Termen murförband beskriver både det som förbinder inre och yttre del av tjocka murstensväggar, samt det mönster som bildas i fasaden. Genom att variera antal och placering av dessa bindare, eller koppstenar, får du en mängd olika förbandstyper som du kan använda för att variera utseende och intryck på den färdiga murytan. Vid skalmurar används nästan uteslutande beklädnadsförband och därför har det naturliga behovet av bindare försvunnit. De olika förbandstyperna finns kvar för ge den färdiga fasaden en speciell karaktär: