Sågning av tegel

Vi åtar oss all sorts sågning av tegelsten. De vanligast förekommande sågningarna hittar ni exempel på nedan.

Har ni andra önskemål så hjälper vi er gärna att uppfylla dem!

 

Vid beställning anger du önskat mått för a, b, c, d, e och f. Tänk på att klingan tar bort ca 4 mm.  

               

Sortera:
Nollställ sortering

Exempelvis:
Typ av Sågning: B103 i danskt format


Stenens längd = 228 mm
a = 25 mm
b=40 mm
c = 98 mm
d = 40 mm
e = 25 mm
f = 75 mm (djup)

(25+40+98+40+25 = 228 mm)
 

Tegel är en naturprodukt. Vi vill uppmärksamma er om att det förekommer en viss variation i mått och hållfasthet vilket kan leda till en varierande mängd spill vid sågningen.
 

                                                        B-103                                                                               F-101                                                                                      F-102

        

                                                      F-103                                                                              K-101                                                                                    K-102

            

                                                     K-103                                                                                L-101                                                                                    L-102

          

                                                  L-103                                                                                  M-101                                                                            M-102

          

 
Allmän information om tegelsågning
 

Behovet av att dela tegelstenar återfinns framförallt inom tillverkningsindustrin av prefabricerade väggelement.

Genom att gjuta in tegelstenarna i väggelementen kringgås problem som vanligtvis löses med hjälp av diverse kostsamma upphängningsanordningar och tegelbalkar.
Andra kostnader som undviks då teglet gjuts in i elementen är infästningen emot stommen, glidskikt, armering samt minskad mängd murbruk.
Genom att anpassa stenarnas format ges mer utrymme för isolering utan att väggarna behöver göras tjockare.

 

 

Exempel på andra tillfällen då det kan vara både praktiskt och lönsamt att anpassa tegelstenens format:

– Genom att såga ner tegelstenens fasadsidor till ca 15-25 mm kan de monteras med fästmassa likt kakel.

– Vid fasadmurning med förband som innehåller stor del koppsten kan det spara tid, pengar och spill om stenarna levereras delade.

– Vid renoveringar är det ibland svårt att få tag på stenar i rätt format och form. Då kan ett alternativ vara att justera stenen efter behov.