STP-M200
Produktinformation:
Färg:
Svart,Grå
Sort:
Strängpressat
Tegelbruk:
Janinhoff
Format:
Övriga

Tegel från Tyskland. 

Hela Janinhoffs sortiment av färger, engoberingar och ytor går även att få som block upp till 490mm långa.

Block är ett annorlunda tegelformat att arbeta med men traditionen finns i Tyskland som tidigare använt tegelblock för dess tidsvinster vid murningen. Men med moderna ytor och färgval kan man på ett lekfullt sätt ändra karaktären på fasaden både i kombination med traditionellt fasadtegel samt i hela enskilda fasadavsnitt.

Metoden bakom blocktillverkningen är den vanliga strängpressningen fast här med ett anpassat munstycke.

Läs mer om Janinhoff: http://www.janinhoff.de