För att uppnå hållfasthet i murverket muras det i förband. Det betyder att stötfogen mellan stenarna täcks av en överliggande sten. Termen murförband beskriver både de sten som förbinder inre och yttre del av tjocka bärande murstensväggar sk. ”bindare”, samt det mönster som bildas i fasaden

Fogen utgör hela 20% av hela fasadytan i en tegelvägg. Välj fogkulör och tegelsten med omsorg. Som bilden visar kan olika fogkulörer förändra helhetsintrycket och förhöja eller tona ner variationer i stenen.


Brukspecialisten har egen balktillverkning i Göteborg. Här tillverkas tegelbalk (murstensskift) både för renovering och nyproduktion. Våra tegelbalkar är dimensionerade och anpassade efter varje projekt. Vi tar även fram en balkspecifiktion så att arbetsplatsen fungerar smidigt. Erfarenheten av specialbalk är även stor.

 

Valvbågsformen fungerar som kvarsittande form vid murning över fönster- och dörröppningar. Valvbågsformen fungerar även som fuktutledare. Det vatten som kan tränga igenom ett murverk och rinna utmed murverkets baksida, samlas upp av valvbågsformen och ledsut mellan plåtens översida och murverkets undersida

I valet av konsoltyp skall det utifrån dimensioneringsmässiga faktorer tas hänsyn till följande:
- avstånd mellan konsoler
- höjden av överliggande murverk
- hålrumsstorlek
- bakomvarande stomme

En skalmur utsätts för påfrestningar från framförallt vindlast. Även skalmurens egentyngd och risken för utknäckningar påverkar skalmurens stabilitet. Därför måste en skalmur förankras till den bakomliggande stommen. Förankringen sker med hjälp av kramlor som fästes i stommen och muras in i skalmuren. 

I valet av konsoltyp skall det utifrån dimensioneringsmässiga faktorer tas hänsyn till följande:
- avstånd mellan konsoler
- höjden av överliggande murverk
- hålrumsstorlek
- bakomvarande stomme