ARMERING

 

Översikt korrosionsskydd & miljöklasser

Bistål tillverkas i tre olika materialkvaliteter. Snabbvalstabellen hjälper dig att välja bistål till din konstruktion. Armerade murverk är mycket korrosionskänsliga och måste utföras på ett korrekt sätt. Beakta därför noga miljöklasserna i tabellen vid val av bistålsarmering och tätskiktets tjocklek. Rådet är att följa miljöklasser enligt E N-1996-2:2006. Som jämförelse hänvisas till BKR:s råd enligt tabell 6:3128b.

 

 

Konstruktionsdel Miljöklass Välj bistål Korrosionsskydd Minsta täckskikt i horisontalled Minsta fogtjocklek
Innervägg i normal miljö, inre skal i dubbelmur, blockväggars varma insida, källarvägg med tvåstegstätning MX1 Bi 40ob ob 25 mm 11 mm
    Bi 56ob ob 25 mm 13 mm
    Bi 40fz R13 15 mm 11 mm
    Bi 37rf R3 15 mm 11 mm
Innervägg i fuktig miljö, yttervägg ej utsatt för frost/töcyklar eller aggressiv kemisk miljö, övriga källarväggar MX2 Bi 37rf R3 15 mm 11 mm
    Bi 40fz R13 35 mm 11 mm
Innervägg i fuktig miljö, yttervägg utsatt för frost/töcyklar, övriga källarväggar MX3 Bi 37rf R3 15 mm 11 mm
    Bi 40fz R13 50 mm 11 mm
Murverk utsatt för salt-/töcyklar, oputsade skalmurar utsatta för slagregn, kosntruktionsdelar med hög fuktbeslastning och kloridförekomst. MX4 Bi 37rf R3 20 mm 11 mm
Ytter- och innerväggar i aggressiv industriatmostfär. MX5 * R1 15 mm 11 mm
           

 

Miljöklasser enligt EN-1996-2:2005, Annex A.
* För murverksarmering i miljöklass MX5 bör särskild utredning göras.

Korrosionsskydd
R1 - austenitiskt rostfritt, syrafast stål
R3 - austenitiskt rostfritt stål
R13 - förzinkat stål med minst 265 g zink per m2
ob - oskyddat bistål

 

 

Placering av armering

Bistålsarmeringen skall placeras mitt i liggfogen med minsta täckskit enligt tabellen ovan. Armeringen trycks fast i bruksplättar som lagts ut på underliggande skift med ett avstånd av ca 0,5 m mellan plättarna, varefter nästa skift muras. Bistålet skall omslutas helt av murbruk för att vara skyddat mot korrosion och för optimal föranrking. Minsta fogtjocklek för vald bistålsarmering fås ur tabellen ovan.

 

Rörelsearmering

Bistålsarmering ska läggas in i murverk för att minska risken för sprickbildning på grund av temperaturrörelser och fuktvariation i murverket. Eftersom grundmuren i stor utsträckning hindrar rörelser i murverket blir spänningarna stora i bottenvåningen. Dessa rörelser minskas då GF Kombiplåt har monterats som glidskikt, men rörelsearmering rekommenderas även i detta fall.


Rörelsearmering ska alltid avbrytas vid dilatationsfogar för att dilatationsfogen ska få avsedd funktion.

 

 

 

Rörelsearmering behövs i en skalmur i följande punkter:
1.    I första liggfogen över anläggningsskiftet.
2.    I första liggfogen under öppningar i alla våningar.
3.    I första liggfogen över alla öppningar på första våningen.
4.    I alla svaga snitt.

(1) Första liggfogen
Första liggfogen över anläggningsskiftet förses alltid med bistålsarmering. Här är det extra viktigt att tillse att armeringen verkligen omsluts av bruk vid de öppna stötfogarna. Avbryt armeringen vid dilatationsfogar.

(2) Under öppningar i murverket
Bistålsarmering läggs in i första liggfogen under fönsteröppningar och andra öppningar i murverket på alla våningsplan. Bistålsarmering läggs också in i sista liggfogen under balkongplattor. Bistålsarmeringen dras förbi öppningen med minst 500 mm på ömse sidor.

(3) Över öppningar i murverket på bottenvåningen
På bottenvåningen läggs bistålsarmering in i första liggfogen över alla öppningar. Om armerad tegelbalk lagts över öppningen läggs bistålsarmeringen in i första liggfogen över den liggfog som innehåller balkarmering. Bistålsarmeringen dras förbi öppningen med minst 500 mm på ömse sidor.

(4) I svaga snitt
Alla svaga snitt bistålarmeras för att minska risken för sprickbildning. Svaga snitt kan vara:
- Över öppningar på översta våningen. Bistålsarmering läggs in i första liggfogen över öppningen om höjden på muren över är låg och endast består av några få skift. Bistålsarmeringen dras förbi öppningen med minst 500 mm på ömse sidor.
- Vid en höjdändring i murverket. Området förstärks med bistålsarmering. Bistålsarmering ska läggas in i minst två skift och förankras minst 500 mm på var sida om höjdskillnaden.
- Murverk över stora öppningar. Öppningar som är större än 2 m, exempelvis balkonger eller glaspartier, förses med bistålsarmering. Biståls läggs in i närmsta liggfog både under öppningen och över öppningens balk och förankras minst 500 mm.  
- Andra snitt där det bedöms föreligga risk för sprick-bildning.

 

 

 

Skarvning av armering

 

Skarvning av bistålsarmering är enkel och sker genom omlottskarvning och så att bistålen ligger ovanpå varandra för att hamna mitt i skalmuren. Skarvningen utförs genom att bistålen läggs omlott minst 500 mm. 

 

I höjdled förskjuts skarvarna i två över varandra liggande armeringsskift med ett centrumavstånd om minst 1000 mm i förhållande till varandra, så att  skarvarna i de två armeringsskiften inte hamnar i samma vertikala snitt. 
Skarvmitt förläggs minst 1000 mm från vertikalt stödsnitt och minst 700 mm från väggöppningar.Skarvar i liggfogar med två armeringsstänger, tex vid lättkliker block med två spår för armering, utförs genom att skarvarna placeras minst 1000 mm från varandra. Balkarmering får aldrig skarvas. Längre bistål än 4m kan fås på beställning.

 

 

 

Bistålarmering i hörnen

 

Bistålsarmering i hörnen motverkar sprickbildning. Bockning av bistålsarmering utförs snabbt och enkelt på arbetsplatsen. 


Den inre längsgående tråden klipps och hörnet formas genom att den yttre längsgående tråden bockas till önskad vinkel.

 

 

Produktbeskrivning renoveringsarmering

Vi har också renoveringsarmering som är särskilt lämplig vid utbyte av rostande armeringsjärn i befintliga murverk.

 

Dimensioner & Materialegenskaper renoveringsarmering

 

  Längd (mm) Tråd dim O (mm) Tvärsnitt (mm2) Sålkvalitet Sträckgräns fy (MPa) E-modul (GPA) Korrosionsskydd
Rostfritt stål 2000 6,0 28 EN 1.4301 b10 150 RE

 

Glidskikt & fuktspärr - GF kombiplåt

Alla byggnadsmaterial rör sig då temperaturen och fukthalten förändras. Olika material rör sig olika mycket. En skalmur rör sig aldrig på samma sätt som den bakomliggande och den underliggande konstruktionen. Om skalmuren förhindras i sina rörelser kan detta leda till att sprickor i murverket uppkommer. Ett glidskikt under skalmuren underlättar murens rörelser och minskar risken för sprickbildning. 


GF Kombiplåt är ett glidskikt kombinerat med en fuktspärr för montage under skalmur som medger större rörelser i skalmuren samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

GF Kombiplåt är en allt-i-ett lösning. GF Kombiplåt består av en rostfri plåt, som fungerar som ett glidskikt för murverket. Längs med plåten är ett membran av EPDM påklistrat. Plastmembranet fungerar som vattenutledare och som fuktspärr för att skydda bakomliggande väggkonstruktion. Membranet är formbart och anpassningsbart till olika väggars tjocklek. Glidskiktet av rostfri plåt utjämnar rörelseskillnader mellan fasadmur och grundkonstruktion och minskar därvid risken för sprickbildning i murverket på grund av fastlåsning.

Det påklistrade plastmembranet fungerar som vattenutledare som leder ut den fukt som samlas på insidan av skalmuren och skyddar därmed den bakomliggande konstruktionen.

Använder man sig av GF Kombiplåt under skalmuren kan avståndet mellan rörelsefogar i många fall ökas.

GF Kombiplåt tillverkas i raka element med påklistrat membran i plåtens längdriktinig. Membranet limmas mot bakomliggande vägg med Delta-Than.

 

 

  Längd (mm) Bredd (mm) Tjocklek (mm) Material
Plåt 2400 130 0,4 Rostfri stål
Membran 2400 200 0,7 EPDM
Montagemått 2370 300    
         
Andra bredder på begäran.