FÖRBAND & RASTER

 

 

För att uppnå hållfasthet i murverket muras det i förband. Det betyder att stötfogen mellan stenarna täcks av en överliggande sten. Termen murförband beskriver både de sten som förbinder inre och yttre del av tjocka bärande murstensväggar sk. ”bindare”, samt det mönster som bildas i fasaden. Genom att variera antal och placering av dessa bindare, eller koppstenar, får du en mängd olika förbandstyper som du kan använda för att variera utseende och intryck på den färdiga murytan. Vid skalmurar används nästan uteslutande beklädnadsförband och därför har det naturliga behovet av bindare försvunnit. De olika förbandstyperna finns kvar för ge den färdiga fasaden en speciell karaktär.

Minsta överlapp vid förbandsmurning skall vara 40 mm enl. SS-EN 1996. Vid särskilda fall kan mindre överlapp än så kompenseras med liggfogsarmering/bistål.