FÖRBAND & RASTER

 

 

För att uppnå hållfasthet i murverket muras det i förband. Då murverket användes som en bärande stomme var det nödvändigt att mura med förband. Det betyder att stödfogen täcks av en överliggande sten. Termen murförband beskriver både det som förbinder inre och yttre del av tjocka murstensväggar, samt det mönster som bildas i fasaden. Genom att variera antal och placering av dessa bindare, eller koppstenar, får du en mängd olika förbandstyper som du kan använda för att variera utseende och intryck på den färdiga murytan. Vid skalmurar används nästan uteslutande beklädnadsförband och därför har det naturliga behovet av bindare försvunnit. De olika förbandstyperna finns kvar för ge den färdiga fasaden en speciell karaktär. Minsta överlapp vid förbandsmurning skall vara 40 mm enl. SS-EN 1996. Vid särskilda fall kan mindre överlapp än så kompenseras med liggfogsarmering/bistål.