KONSOLER

 

I valet av konsoltyp skall det utifrån dimensioneringsmässiga faktorer tas hänsyn till följande:
- avstånd mellan konsoler
- höjden av överliggande murverk
- hålrumsstorlek
- bakomvarande stomme


Detta är avgörande för vilken lastkapacitet konsolen skall vara i.
Därefter väljs en konsoltyp utifrån utformningen av det enskilda projektet.

 

 

 

EK-W konsol

Konsol typ EK-W finns både som upplagsvinkel eller för hängande murstensskift.

Användes med fördel vid applikationer där man inte vill hugga sten i skift ovan prefabricerat murstensskift.

 

 

 

 

 

FB-U konsol

Konsol typ FB-U är en universal konsol som passar alla typer av situationer.

Finns både som upplagsvinkel eller för hängande murstensskift.

 

 

Dimensioneringsvägledning för val av konsollängd
         
Hålrumsmått (M-mått) Konsollängd (L-mått, horisontalt) Lastkapacitet [kN] (X-mått, avstånd till c/c infästning till nederkant konsol) Lastkapacitet [kN] (X-mått, avstånd till c/c infästning till nederkant konsol) Lastkapacitet [kN] (X-mått, avstånd till c/c infästning till nederkant konsol)
    4 kN 8 kN 12 kN
30-50 mm 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm
50-70 mm 150 mm 150 mm 200 mm 250 mm
70-90 mm 170 mm 150 mm 200 mm 250 mm
90-110 mm 190 mm 150 mm 200 mm 250 mm
110-130 mm 210 mm 150 mm 200 mm 250 mm
130-150 mm 230 mm 175 mm 250 mm 300 mm
150-170 mm 250 mm 175 mm 250 mm 300 mm
170-190 mm 270 mm 175 mm 250 mm 300 mm
190-200 mm 290 mm 175 mm 250 mm 300 mm
Montagemetod: Kemankare eller expander Belastningsvärdet är inkl. en säkerhetsfaktor på minimum 3.   M 12x160 mm M 12x180 mm M 16x210 mm
         

 

 

Dimensioneringsvägledning för val av lastkapacitet
Höjd för murverk/belastning [m] Förutsättningar för murverkets tyngd = 2,07 kN/m2 (C-mått, avstånd mellan konsoler) [kN] Förutsättningar för murverkets tyngd = 2,07 kN/m2 (C-mått, avstånd mellan konsoler) [kN] Förutsättningar för murverkets tyngd = 2,07 kN/m2 (C-mått, avstånd mellan konsoler) [kN] Förutsättningar för murverkets tyngd = 2,07 kN/m2 (C-mått, avstånd mellan konsoler) [kN]
  C = 24 cm C = 48 cm C= 72 cm C = 96 cm
12 8,0 kN      
11 8,0 kN      
10 8,0 kN 12,0 kN    
9 8,0 kN 12,0 kN    
8 8,0 kN 12,0 kN    
7 8,0 kN 8,0 kN 12,0 kN  
6 4,0 kN 8,0 kN 12,0 kN  
5 4,0 kN 8,0 kN 12,0 kN 12,0 kN
4 4,0 kN 8,0 kN 8,0 kN 12,0 kN
3 4,0 kN 4,0 kN 8,0 kN 8,0 kN
2 4,0 kN 4,0 kN 4,0 kN 8,0 kN
1 4,0 kN 4,0 kN 4,0 kN 4,0 kN
         

 

 

 

 

 

1. Ankarstång  (AISI 316 A4)

2. Mutter  (A4)

3. U-Skiva  (Duplex)

4. Infästningsankare (M10/M12/M16)

5. Justeringsskiva  (Duplex)

 

 

I samband med montering av infästningsankare är det viktigt att borrhålet görs rent från borrmjöl, annars riskerar man att förankringen brister.

Nedan följer detaljer kring borrningen:

 

 

Konsolens lastkapacitet Dimension infästningsankare Minsta borrdjup Borrdiameter för montage
4,0 kN M 12x160 mm 90 mm 12 mm
8,0 kN M 12x180 mm 110 mm 14 mm
12,0 kN M 16x210 mm 125 mm 18 mm
       

 

 

 

 

Ingjutningsskena för murstensskift/tegelbalkar

Ingjutningsskenor för murstensskift och tegelbalkar finns i längderna 150 mm och 200 mm, där valfri konsol kan fästas med T-bultar (M 10x35).