KRAMLOR

 

En skalmur utsätts för påfrestningar från framförallt vindlast. Även skalmurens egentyngd och risken för utknäckningar påverkar skalmurens stabilitet. Därför måste en skalmur förankras till den bakomliggande stommen. Förankringen sker med hjälp av kramlor som fästes i stommen och muras in i skalmuren. Dessa skall vara utförda i rostfritt, klass A4.


Fasta kramlor kan användas till skalmurar som är upp till 6 meter höga, d.v.s. för småhus och byggnader i max två våningar. För högre skalmurar och högre byggnader bör rörliga kramlingssystem med väggfäste och skalmurskramla som kan röra sig i förhållande till varandra användas.

 

DIMENSIONERING

Antalet kramlor som krävs per m beror på vilken typ av kramla/pendel, materialet som infästningen sker i, murbrukstyp, pendelns längd, terrängklass, byggnadens höjd, utformning samt vart i landet den är placerad. Det bör även placeras extra infästningar invid fria hörn och kanter. Däremot bör det inte placeras kramlor närmre än 1 m från ett ihopmurat hörn.

Enligt Boverkets nationella bilaga till Eurokod 6 skall det vara minst 3 kramlor/m² för skalmur och minst 4 kramlor/m² för kanalmur. Det vanligaste antalet kramlor för skalmurar är 4 st/m².

Kontakta Brukspecialisten för mer information.

 

 

Dimensioneringstabell
Isolertjockleck (mm) Luftspalt (mm)   Åtgång [kramlor/m2]    
    Terrängtyp I Terrängtyp II Terrängtyp III Terrängtyp IV
100 40 3 2,6 2,1 2
150 40 3 2,6 2,1 2
200 40 3 2,6 2,1 2
250 40 3 2,6 2,1 2
300 40 3 2,6 2,1 2

 

 

I Öppen terräng med få eller inga hinder, t ex kuster och stränder vid öppet vatten, utpräglat slättlandskap, kalfjäll.
II Öppen terräng med små hinder, tex kuperade slättlandskap med spridda träd och enstaka grupper av byggnader. 
III Terräng med spridda stora hinder, t ex förortsbebyggelse, mindre tätorter.
IV Tätortsbebyggelse där minst 15% av ytan är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är >15m.

Ingångsvärde för dimensioneringstabell:
Referensvindhastighet: 26 m/s
Hushöjd: 20 m
Fasadlängd: 30 m
Fasadbredd: 15 m
Fältzon: Långisda
Skifthöjd: 67 mm

 


SNABBGUIDE FÖR BESTÄMNING AV LÄNGD PÅ KRAMLOR
Vägghöjd <6 m Fast inspänd kramla

 

 

Träregelstomme

 

Murkamspik nr 15

 

 

 

 

Skruvbindare nr 17 (gäller även lättbetongstomme)

 

 

 

Betongstomme

 

Slagbindare nr 16

 

 

 

Vägghöjd <6 m ledad kramla

 

Träregelstomme

 

Pendelkramla med skruvgänga nr 12

 

 

 

 

 

Betongstomme

 

Pendelkramla med M5 expander nr 13

 

Distanspendel DPE nr 20

 

 

 

 

Lättbetongstomme

 

Pendelkramla med skruvgänga nr 12

 

 

 

Stålregelstomme

 

Vinkelkramla nr 19

 

Distansvinkel DV nr 30

 

Observera att vinkel kramla (nr 19) och distansvinkel DV (nr 30) inte kan kombineras med L-kramla med öppen ögla (nr 1).

Montagedorn och distanshylsa för aktuell isoleringstjocklek, för pendelkramla med skruv respektive kamgänga, kan beställas av Joma.

Bricka för fixering av isolering monteras på pendel.

För monteringsanvisningar se vår handbok för skalmurar.

 

 

 

Inmurningskramlor i skalmuren. Ledad kramla

L-kramla med öppen ögla nr 1

 

U-kramla med vinkelben nr 3