VALVBÅGSFORM

 

Valvbågsformen fungerar som kvarsittande form vid murning över fönster- och dörröppningar. Valvbågsformen fungerar även som fuktutledare. Det vatten som kan tränga igenom ett murverk och rinna utmed murverkets baksida, samlas upp av valvbågsformen och ledsut mellan plåtens översida och murverkets undersida. En valvbågsform är i sig inte självbärande, utan det skall först stämpas för att sedan muras ett antal skift ovanpå för att murverket skall bli en självbärande enhet efter erfordelig härdningstid. Antalet skift varierar beroende på muröppningens storlek.

Se tabellen nedan:

 

 

 

 

1-skift danskt format
max. längd muröppning (mm) Längd valvbågsform (mm) Självbärande vid min. antal skift *Antal bistål
500-700 900 3 1
701-800 1200 3 1
1001-1300 1500 3 1
1301-1600 1800 3 1
1601-1900 2100 3 1
1901-2200 2400 3 1
2201-2500 2700 3 1
2501-2800 3000 3 1
2801-3300 3500 4 1
3301-3800 4000 5 1
3801-4300 4500 7 1
4301-4800 5000 8 1
4801-5800 6000 11 2
* Bistålen får inte skarvas och skall ha minst 3 tvärpinnar förankring båda sidor öppning.      
       

 

 

 

 

 

Levereras vit som standard. Valfri RAL-kod mot tillägg.

Skissen till visar placering av valvbågsform.
Rostfritt bistål placeras i fogen ovanför första skiftet.